albisteak

MEC 2024

2024/04/16

LAGUNTZARI BURUZKO INFORMAZIOA:⁣

2024ko apirilaren 23ko EHAAn argitaratzea.⁣

  • ⁣ Eskaerak aurkezteko data: 2024ko apirilaren 24tik irailaren 30era edo kreditua agortu arte. Kreditu horri dagokion publizitatea emango zaio.⁣
  • Diruz lagundu daitezkeen inbertsioen aldia: 2023ko urriaren 1a, oraingo deialdia amaitu arte, 2024ko irailaren 30a arte.⁣
  • Erakunde onuradunak: Autonomoak, mikroenpresak eta enpresa txikiak.⁣
  • IAES onartuak: Txikizkako merkataritza eta merkataritza-jarduerarekin lotutako zenbait zerbitzu, zerrendaren arabera. 2023. urteko epigrafe berak mantenduko dira.⁣⁣

DIRUZ LAGUNTZEKO JARDUERAK:⁣

  1. lerroa: Merkataritza-establezimenduaren azpiegitura eta ekipamendua berritzea (eraberritzeak, obrak, altzariak erostea…).⁣
  2. lerroa: Teknologia berriak eta berrikuntza txertatzea (ekipo informatikoak, saltokiko terminalak, balantzak, kutxa erregistratzaileak)⁣

GUTXIENEKO INBERTSIOAK:⁣

  • lerroa: 3.000 euro + BEZa ⁣
  • lerroa: 1.000 euro+BEZa⁣

DIRULAGUNTZAREN EHUNEKOA:⁣

  •  Diruz lagun daitekeen inbertsioaren % 40. % 52raino irits daiteke.⁣
  • Gehieneko zenbatekoa: 10.000 euro.⁣